Get Adobe Flash player

Névnap

Ma 2021. június 24., csütörtök, Iván napja van. Holnap Vilmos napja lesz.

Időjárás

Hőtérkép

Előrejelzés

Legújabb pályázataink

Szechenyi2020 tamogatas      Szechenyi2020

Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Elérhetőség

Frissítés

Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Megtekintés

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelöléséval, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Szervezeti egys. 1.

 

Szervezeti egys. 2.

 

Feladatai

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

 

Megtekint

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Igazgató

 

  

Betegirányítás

 

 

Link: Tájékozató előjegyzési rendszeről

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Megtekintés

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Elérhetőség

Frissítés

Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

 

Megtekintés

 

Társasági szerződés

 

SZMSZ

 

Adatvédelmi szabályzat

 

EESZT GRPR tájékoztató 

 

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Link: Szakrendelések

 

Link: MEFI

 

Betegpanasz szabályzat

 

Házirend

 

Térítési díj szabályzat

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Taggyűlési jegyzőkönyv 2018

 

Taggyűlési jegyzőkönyv 2017

 

Taggyűlési határozat 2017

 

Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv 2017

 

Taggyűlési jegyzőkönyv 2016

 

Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv 2016

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

Letöltés

 

II.Tevékenységre_4_1.

 

 

II.Tevékenységre_4_2.

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok szabályzat

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Elérhetőség

Frissítés

Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Üzleti terv 2019

 

Taggyűlési jk. kivonat pü-terv

 

Éves beszámolók és közhasznúsági

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésre, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

Gazdálkodási adatok 2. (2018. I. negyedév) 

 

 

Gazdálkodási adatok 2. (2018. II-III. negyedév)

 

 

Gazdálkodási adatok 2. (2018. IV. negyedév)

 

 

Gazdálkodási adatok 2. (2019. I-VI. negyedév)

 

 

Gazdálkodási adatok 2. (2020. I-IV. negyedév)

 

Gazdálkodási adatok 2. (2021. I. negyedév)

 

Vezető tisztségviselők

 

 

Gazdálkodási adatok 3.

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

Gazdasági adatok

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Közbeszezési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 nem releváns

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával